Международен ден на йога

Днес НДК отваря врати за Международния ден на йога

lifestyleДнес, 21 юни, в деня на лятното слънцестоене, е Международният ден на йога. Празникът се отбелязва за втора поредна година.
По предложение, изразено за първи път официално от министър-председателя на Индия Шри Нарендра Моди, на 11 декември 2014 г. Общото събрание на ООН прие резолюция, по силата на която 21 юни става Международен ден на йога.
Йога е древна наука, чиито археологически следи водят до Харапската цивилизация в поречието на река Инд. Забележително е, че учението е формирало линия на непрекъснатост от древността до днес.
Тя изучава съществуването на човека като материално-енергийна структурна единица – микрокосмос и неговите взаимодействия с макрокосмоса – обграждащия го социум, свят, природа, космос, битие.
Характерна особеност на йога е, че съдържа не само огромно теоретично знание, фиксирано писмено в многобройни древни, средновековни и съвременни текстове, но в още по-голяма степен е развила практическото приложение на това знание под формата на многообразни йогийски практики.
Целта е една – постигането на стабилен, неразрушим покой и вглъбеност на ума, при които да разцъфти дълбинната същност на личността и пълната хармония на индивидното и всеобщото в потока на съществуването.
Причината светът да признава йога като ценност на общочовешката култура се корени във факта, че и най-незначителното постижение към тази цел дарява човека с вътрешен покой, по-добро здраве, по-хармонични отношения с околния свят, по-добри физически и интелектуални умения, по-голяма трудоспособност, умение за по-успешно преодоляване на трудности от всякакъв характер, позитивизъм, вътрешна радост и стабилност и много други екзистенциални качества, осигуряващи развитие, удовлетворение и благоденствие на личността.

Прочети повече: https://lifestyle.bg/curious/dnes-ndk-otvarya-vrati-za-mezhdunarodniya-den-na-yoga.html

Save