СТАТИИ

ВЪЗНИКВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ЙОГА-ДВИЖЕНИЕТО В БЪЛГАРИЯ – хронология

1988 г.
– По протокол за размяна на спортни специалисти Веселин Лучански е командирован от ЦС на БСФС в Индия за изучаване на йога. Той преминава двумесечен курс за обучение и получава диплом в школата Кайвалядхама, след което в продължение на един месец има възможност да посети други йогийски ашрами и места, свързани с йога. /интервю с В. Лучански, 31.07.1996 г./
……. – От 1 септември в Карлово започват занимания по йога в детска градина N 7 с ръководител Тончо Бонев. Провеждат се само няколко занятия.
1989 г.
– Първият йога-семинар под ръководството на Венцислав Евтимов се провежда в Банкя, в местната гимназия. Сутрин се правят упражнения и се изнасят лекции в сградата на гимназията, а следобедните тренировки се провеждат на поляните над града. Присъстват гости от Холандия /21/.
……. – В Карлово се провежда Първият национален симпозиум по йога, организиран от секция “Йога” към ГС на БСФС – София, ДФС “Торпедо” – Карлово, а спонсор на провеждането му е ОС на БСП – Пловдив. Дискутират се въпроси, свързани с характера на биополето, природолечението, йога като космическа наука и влиянието й по света /22/.
……. – През месец декември д-р Владимир Косев защитава кандидатска дисертация на тема: “Физиологически изследвания на някои йогийски упражнения”. В своята работа д-р Косев обосновава научно възможностите на упражненията на йогите за умерено дозирано въздействие върху човешкия организъм. Това е първата цялостна научна разработка за йога у нас /по материали на БФЙ/.
1990 г.
– Българската федерация “Йога” се регистрира официално като самостоятелна юридическа организация по Закона за лицата и семейството, със свой устав и управителен съвет. Така се създава ръководният орган на йога-движението в България. Председател на управителния съвет е проф. д-р Крум Рачев. В настоящия момент БФЙ обединява 37 клуба по йога в София и страната.
През следващата година БФЙ успява да убеди ръководството на ВИФ да се въведе преподаването на йога – като лечебна и спортна йога, в програмата за обучение на студентите от 4-ти курс на Треньорския факултет. Заниманията по спортна йога се водят от Венцислав Евтимов, а по лечебна йога от Веселин Лучански /11/.
Всяка година през месец август /от 10 до 25 август/ БФЙ организира и провежда открити йога-лагери на хижа “Рилски езера”, в които участват представители на клубовете, както и последователи на йога, практикуващи самостоятелно.
Тези лагери подпомагат индивидуалната практика на участниците, като ги обогатяват с нови знания и техники за изпълнение на телесните и дихателни упражнения. Броят на участниците непрекъснато нараства, а за някои от тях тук се реализира и първата им среща с йога /3, 10/.
През
1993 г.
БФЙ организира курс към НСА – отдел “Следдипломна квалификация”, завършен успешно от 10 курсисти, получили квалификация “Кинезитерапия и йога”. През учебната 1995/96 г. излиза бр. 1 на вестник “Хата Йога”, издание на БФЙ с главен редактор В. Лучански /10/. Вестникът е непериодичен, главно поради финансови проблеми – изданието се реализира разчитайки главно на спонсори. Той отразява развитието на йога-движението след създаването на БФЙ, третират се основни въпроси от практиката и философията на йога. Всеки брой се посреща с изключителен интерес.
През месец септември
1995 г.
БФЙ организира първия открит морски лагер в с. Синеморец. И морските лагери стават традиционни като планинските в Рила.
Най-забележителното събитие в дейността на БФЙ е организирането на йога-експедиция в Хималаите през месец май-юни 1994 г. /в хронологията експедицията е отразена като самостоятелно събитие/.
Към БФЙ е организирана лектория, която се провежда ежеседмично от 1 октомври до края на месец юни. Като лектори участват изявени последователи на йога, както и лектори по теми, близки до йога. От 1 октомври 1995 г. лекторията се оформя като дискусионен клуб, с което се дава възможност за изява на повече участници.
БФЙ е съорганизатор и на йога-фестивалите, проведени през 1992 и 94 г. в Габрово.
Съвместно с НСА и със съдействието на Националния център по фитотерапия и народна медицина при МЗ, БФЙ организира и провежда Международна конференция “Холистичната медицина и йога” /в хронологията конференцията е отразена като самостоятелно събитие/. Най-голям успех в дейността си федерацията отбелязва през 1995 г., когато от Министерството на образованието се получава разрешение йога да се преподава като свободно избираем предмет в училищата. Засега това обучение се провежда твърде ограничено, предимно в София и в още няколко градове на страната. Програмата за преподаване на йога е съобразена с индийската програма за ученици от четвърти до десети клас, като е адаптирана за нашите условия.
……. – Регистрира се официално “Йога-център” с ръководител Венцислав Евтимов. Започва провеждането на редовни занимания по йога в залите на АШВСМ “Чавдар” – София: всяка събота от 8 ч., от 1 октомври до 30 юни. Практикува се интегрална йога: медитация, дихателни упражнения, асани и релаксация, в една група начинаещи и напреднали, под ръководството на Венцислав Евтимов. От октомври 1992 г. заниманията се провеждат в залите на НСА по същата програма. По време на спортния празник на 24 май 1993 г. се провеждат демонстрации на йогийски упражнения на Националния стадион “В. Левски”.
“Йога-центърът” утвърждава традиция: всяка година през месец август се провеждат йога-семинари /21/: 1990 г. – 2-ри йога семинар в залите на спортна школа “Чавдар”. На семинара присъства уникалният български екстрасенс Слава Севрюкова.
1991 г.
– 3-ти национален йога-семинар в същите зали. На семинара присъстват представители от други градове на страната, както и гости от Германия, Австрия и Белгия.
1992 г.
4-ти национален йога-семинар в същите зали;
1993 г.
– 5-ти национален йога-семинар в залите на НСА. Участниците са приветствани от Едви Сугарев, депутат от Народното събрание.
1994 г.
– 6-ти национален йога-семинар в залите на НСА. Присъстват последователи на йога от страната и чужбина – Белгия, Австрия, Швейцария. Участниците са приветствани от посланика на Индия у нас г-х Бени Прасад Агарвал. Откриването на семинара е отразено по вестниците и националното радио.

Pages: 1 2 3 4 5 6

Categories: СТАТИИ