СТАТИИ

ВЪЗНИКВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ЙОГА-ДВИЖЕНИЕТО В БЪЛГАРИЯ – хронология

1963 г.
– Веселин Лучнски започва работа за приложение на йога в лечебната практика и в спорта, като води група по йога към кабинета по ЛФК в Софийския университет. Завеждащ кабинет е Антула Градинарова. Този студентски клуб по йога продължава заниманията си до 1965 г. /интервю с В. Лучански, 31.07.1996 г./
……. – Излиза от печат първо издание на книгата на Асен Миланиов и Иванка Борисова “Упражнения на йогите” с предговор от проф. д-р Драгомир Матеев. Книгата пробужда голям интерес и става основно помагало на желаещите да се занимават йога. През1965 и 1968 г. Следват второ и трето преработени и допълнени издания на същата книга. В настоящия момент книгата е библиографска ценност за многобройните последователи на йога. Авторите на тази книга са журналисти. Асен Миланов, който се отличава с изключителна находчивост, има възможност чрез Съюза на българските писатели да изписва по заявка книги от чужбина. Използвайки своите познанства с партийни функционери, както и с проф. д-р Драгомир Матеев, той успява да пробие леденото отношение към йога и да я представи като полезна наука. /интервю с В. Лучански, 31.07.1996 г./
1964 г.
– Започва да се занимава с йога д-р Станчо Лазаров, като за основно помагало използва книгата на Асен Миланиов и Иванка Борисова “Упражнения на йогите”, сваля 30 кг. от теглото си и до днес продължава да поддържа 73 кг. /интервю със Ст. Лазаров, 23.09.1996 г./
1965 г.
– Започва да се занимава с йога Венцислав Евтимов, използвайки като ръководство книгата на Асен Миланиов и Иванка Борисова “Упражнения на йогите” /10/.
……. – Веселин Лучански защитава дипломната си работа на тема “Упражнения на йогите и лечебната физкултура”, научен ръководител на която е д-р Петър Богданов. Работата включва оригинални изследвания и предизвиква много голям интерес сред преподавателите и студентите от ВИФ.
……. – Веселин Лучански започва работа като завеждащ кабинет по ЛФК към балнеолечебницата в Кюстендил.през следващите 5 години той заедно със своите колеги – 10 души рехабилитатори, разработват комплекси от упражнения на йогите за лечение на основните заболявания, за които е профилирана балнеолечебницата.
……. – Започва да се занимава с йога Нешо Димитров от Стара Загора, по книгата на Асен Миланиов и Иванка Борисова “Упражнения на йогите”, като продължава да се занимава до настоящия момент и като треньор.
1966 г.
– В окръжния вестник “Знаме на комунизма” – Търговище излиза първата статия на П. Алексиев “Дихателната гимнастика на йогите”. По същото време в Разград е подготвена за печат неговата книга “Йога за красота и здраве – дихателни тренировки за работоспособност”, но издаването й е спряно. /интервю с П. Алексиев, 9.09.1996 г./

1966 г.
– Венцислав Евтимов организира ученическа секция по йога в Техникума по електротехника “С. М. Киров” – София /11/. Скоро секцията се преименува във въздържателно дружество. Поддържат се контакти и с други средни училища , изнасят се лекции придружени с демонстрации. Учениците участват в честване на 100 год. от създаването на първото въздържателно дружество от Апостола Васил Левски в Карлово, както и първия конгрес по трезвеност през 1971 г.
1967г.
– Веселин Лучански е назначен за треньор по йога в Завода за кондензатори – Кюстендил и води група по йога за работниците от завода в продължение на две години. /интервю с В. Лучански, 31.07.1996 г./
……. – Българската телевизия излъчва първото предаване за йога, подготвено от режисьора Камен Каменов. В предаването “Йога за деца” коментарът е на проф. д-р Драгомир Матеев, а демонстратор е Веселин Лучански. /интервю с В. Лучански, 31.07.1996г./

Pages: 1 2 3 4 5 6

Categories: СТАТИИ