Семинари

ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ЙОГА ВЪРХУ ДИАБЕТНИ УСЛОЖНЕНИЯ

Захарният диабет представлява метаболитно нарушение, характеризиращо се с високо ниво на глюкоза (хипергликемия) с нарушения във въглехидратите, мазнините и протеините, нарушения в метаболизъма в резултат на дефекти в инсулиновата секреция, или инсулиново действие, или комбинация от всички фактори.

Проведеното изследване е върху четиринадесет пациенти с диабет тип 2 на възраст 43-69 години, с продължителност на диабета варираща от 1 година до 10 години. Те са избрани на случаен принцип и подложени в продължение на три месеца на изключителни йога практики. Дизайнът на изследванията използва квази-експериментален предварителен тест и последващ тест. Резултатът от изследването показва незначителна разлика в средните стойности на хемоглобина HbA1c, докато плазмените показатели, систоличното, диастоличното кръвно налягане и честотата на пулса са значително намалени.  По този начин интегрирането на йога практики в ежедневния начин на живот на пациенти с диабет може да окаже благотворен ефект за неговото предотвратяване, развитие и възникването на усложнения.

Categories: Семинари