ОБУЧЕНИЯ

Висше образование по йога в България

visshe

Тази година България става една от първите страни с висше образование по йога след Индия, САЩ и няколко европейски държави, в които тя се изучава като дисциплина в различни университети. Екипът на Българска федерация по йога работи усилено, за да подготви програма по йога на много високо ниво, което да отговаря и на признатата висока компетентност на преподаването в Национална спортна академия.

Бъдещите студенти ще получат солидни знания по общите дисциплини на НСА, като анатомия, физиология, психология, педагогика, както и задълбочена теоретична и практическа подготовка по йога.

  • Теоретичната част ще обхване основните класически трудове върху йога, на които се гради ставащата все по популярна днес дисциплина вследствие всеобхватното ѝ въздействие върху всички аспекти на човешкия живот. Тези трудове ще бъдат анализирани подробно, заедно със съвременните научни изследвания върху тях от философска гледна точка, както и от гледна точка на анатомията, физиологията, психологията и духовното състояние на човека.
  • В практическите упражнения студентите ще изучават и усъвършенстват техниката на изпълнение на асани (физически пози), пранаяма (дихателни техники), бандха и мудри (техники за насочване и разпределяне на енергията), релаксация (отпускане на тялото и успокояване на нервната система), както и основните медитативни техники.
  • Ще се изучава методологията на преподаване на тези практики като комплекси за различни групи – деца, юноши, младежи, средна и напреднала възраст, както и индивидуално, като се формират професионално-педагогически умения и навици, необходими за самостоятелна работа. Студентите трябва да овладеят методичната последователност за преподаване на получените знания на начинаещи и на по-напреднали ученици, на различни възрастови категории и на хора със специфични нужди.
  • Силен акцент ще бъде поставен върху терапевтичния аспект на йога, като ще бъдат изучавани методи за подпомагане на оздравителните процеси при различни физически и психологически проблеми. Днес йога терапевти работят в болници и други медицински звена в следните направления – кардиология, обществено здраве, бременност и следродилен период, онкология, ортопедия, педиатрия, психиатрия и поведенчески проблеми, физиотерапия, рехабилитация, хирургия и други.
  • Студентите ще се запознаят с прилагането на йога като помощно средство в други области, като образование, спорт, бизнес и други.
  • Студентите ще могат да участват също в научни изследвания върху въздействието на различни практики и комплекси.

Учебните занимания в четиригодишния курс на обучение ще се провеждат под формата на лекции и практически упражнения в продължение на седем семестъра, като осмият е пред дипломна практика. Предвидена е възможност и за задочно обучение в по-ограничен обхват на преподавания материал.

Кандидат студентите трябва да се явят на практически изпит на 9-ти юли, неделя (9 часа, в НСА) върху подбрани йога пози (асани). Можете да ги намерите тук. За кандидат студентите ще бъдат организирани консултации, които ще започнат след първи май и ще се провеждат вторник и четвъртък от 18:30 в залата за Таекуондо на НСА. За уточняване на дата за консултации пишете на имейл yoga.nsa.bfy.2017@gmail.com
или се обаждайте на тел. +359 (0)877 599 355. Консултациите се извършват след заплащане на такса (http://www.nsa.bg/bg/page,1835) на касата на НСА.  На консултациите кандидатите трябва да си носят постелки и да са облечени подходящо.

Освен оценката от практическия изпит, ще се има предвид оценката от матурата по български език. Тези, които не са държали матура (незадължителна до 2008 г.), ще трябва да минат тест по български език (ще се проведе на 10-ти юли-понеделник, в НСА). Балът се образува по следния начин:

  1. Общ успех от дипломата за средно образование
  2. Оценка от писмения тест по езикова култура или от държавния зрелостен изпит (ДЗИ).
  3. Удвоена оценка от практическия изпит по вид спорт или ДЗИ за завършилите спортни училища от 2015 г. или оценки от спортна подготовка и ТМСТ от дипломата за средно образование на завършилите спортни училища от 2008 г.

Можете да намерите пълния комплект документи за кандидатстване в книжарницата на НСА, а справочника на кандидат студента можете да изтеглите оттук. http://www.nsa.bg/bg/page,707. Цената на редовното и задочното обучение по държавна поръчка е 420 лева на семестър. Платеното обучение редовно и задочно (при второ висше образование) е 5 300 лева на година.

Българска федерация по йога очаква студенти, които да развиват йога у нас, да вдигнат нивото на преподаване, да изследват дълбоко нейните корени и възможности за подобряване на физическото, менталното и духовното здраве на българските граждани, както и да намерят в нея своето призвание и удовлетвореност във всяко отношение.

За повече информация и въпроси, можете да пишете по имейл или да позвъните:
yoga.nsa.bfy.2017@gmail.com
+359 (0)877 599 355
+359 (0)885 886 288