ЙОГА ПРАКТИКИ

Бхастрика

Дишането представлява капалабхати с последваща суря бхеда и задържане.

Изпълнява се в поза лотос или друга стабилна седяща асана.

Вдишване и издишване през двете ноздри. Пурака – активно, речака – пасивно, както при капалабхати; 50 цикъла или повече, съобразно възможностите.

Пурака: през дясна наздра

Кумбхака: с бандхи

Речака: през лява ноздра

Това е един цикъл бхастрика пранаяма.

Бхастрика се състои от капалабхати с добавено задържане след вдишване през дясната ноздра. Позволява да се изпълни продължително задържане поради отмиването на въглеродния двуокис и насищането на кръвта с кислород с помощта на капалабхати. След това възможностите за задържане нарастват. Дишането спира. Спира и ума.

В началото вдишайте енергично, както при капалабхати 20 пъти през двете ноздри или докато се изморите. Вдишайте през дясната ноздра. Задръжте дишането докато можете, като изпълнявате джаландхара бандха и мула бандха. Издишайте през лявата ноздра.

Суря бхедана  генерира топлина. Унищожава излишната вата.

Ситали и шиткари охлаждат. Намаляват питта доша.

Капалабхати унищожава излишната капха.