СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОБУЧЕНИЯ

БФЙ организира краткосрочен курс за инструктори по йога за деца

 

ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ В КУРСА ЗА ЙОГА ИНСТРУКТОРИ ЗА ДЕЦА 2017

проф.дпн ЯНА РАШЕВА-МЕРДЖАНОВА

Професор, доктор на педагогическите науки
Професор по Теория и методика на професионалното ориентиране и по професионална педагогика
Доктор на педагогическите науки с дисертационен труд на тема „Развитие на комуникационна компетентност на учениците в горен курс чрез философски учебен текст“
Национално ниво – ВАК
Методика на обучението по обществени  /философски/ дисциплини в училище
Национално ниво – ВАК
Теория на възпитанието и дидактика
Преподавател в СУ “Св. Климент Охридски”, ръководител на катедра 2006-2014.

Има опит в:

 • ЕФЕКТИВНО  И КРИЗИСНО  ОБЩУВАНЕ; ПУБЛИЧНИ ПРЕЗЕНТАЦИИ, ПОСРЕДНИЧЕСТВО В КОНФЛИКТНИ  СИТУАЦИИ  – ПО  ВРЕМЕ НА ПРЕПОДАВАТЕЛСКАТА  И КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ, УЧАСТИЯ  В ПРОЕКТИ.
 •  СПЕЦИАЛИЗАЦИИ И  ЛЕКЦИОННА ДЕЙНОСТ В ЧУЖДЕСТРАННИ  УНИВЕРСИТЕТИ – ТРИКРАТНО В UNRVERSITE  DE CAEN, FRANCE
 • LIBRE UNIVERSITE BRUSSELES
 • ЕКСПЕРТНО  УЧАСТИЕ В РАБОТНИ  ГРУПИ КЪМ  МОМН И ДРУГИ НАЦИОНАЛНИ ВЕДОМСТВА;
 • 7-ГОДИШНО ЕКСПЕРТНО УЧАСТИЕ В СНС ПО ПЕДАГОГИКА И В   НАУЧНАТА ПОДКОМИСИЯ КЪМ ВАК ЗА ПРИСЪЖДАНЕ НА НАУЧНИ  СТЕПЕНИ И  ЗВАНИЯ; УЧАСТИЯ И РЪКОВОДСТВО НА НАУЧНИ ПРОЕКТИ; КОНСУЛТИРАНЕ НА НАИЦОНАЛНО И МЕЖДУНАРОДНО РАВНИЩЕ; НАУЧНО  РЪКОВОДСТВО И ПЛЕНАРНИ  УЧАСТИЯ С ОСНОВНИ ДОКЛАДИ В НАД  35 НАУЧНИ НАЦИОНАЛНИ И МЕЖДУНАРОДНИ ФОРУМА  ПРЕ З  ПОСЛЕДНИТЕ 10 ГОДИНИ;
 • РЪКОВОДИТЕЛ НА ПЪРВИЧНО НАУЧНО ЗВЕНО  ОТ 8 ГОДИНИ
 • УЧАСТИЯ В ОРГАНИЗАЦИОННИ И ПРОГРАМНИ КОМИТЕТИ НА НАУЧНИ ФОРУМИ;  УЧАСТИЯ  И РЪКОВОДСТВО НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ И НА ДВЕ ЗАКОНОДАТЕЛНИ ПРОУЧВАНИЯ,  ЛЕКЦИОННА ДЕЙНОСТ В ЧУЖДЕСТРАННИ  УНИВЕРСИТЕТИ; ЛЕКТОР В ДОКТОРАНТСКОТО УЧИЛИЩЕ КЪМ ФП В РАМКИТЕ НА СЕДЕМГОДИШЕН ПРОЕКТ ПОД Р-ВОТО НА ПРОФ.Д-Р РУМЯНА ПЕЙЧЕВА-ФОРСАЙТ ПО КУРСА „КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ И ДИЗАЙН НА ДИСЕРТАЦИННОТО ИЗСЛЕДВАНЕ“

доц. дпн МОНИКА БОРИСОВА БОГДАНОВА

 • Доктор на педагогическите науки
 • Преподавател в СУ “Св. Климент Охридски”
 • Доктор по научната специалност 1.2. Педагогика (Професионално ориентиране и консултиране на деца и младежи със специфични потребности)
 • Доктор по научната специалност 05.07.01 “Теория на възпитанието и дидактика (Основи на социалната работа)”
 • Доктор по педагогика
 • Следдипломна квалификация по Психология и специализация “Психология на развитието и консултиране в детско-юношеска възраст.
 • Има опит в  индивидуална и групова работа с деца от 1 до 8 кл. Семейно консултиране
 • Сциално-педагогическа работа с деца, лишени от родителска грижа
 • Психо-социална работа с деца и семейства
 • Обучител и супервизор на педагози, социални работници, логопеди, психолози, медицински персонал и т.н.
 • Ръководител на редица изследователски проекти.
 • СПЕЦИАЛИЗАЦИИ във  Франция и Германия – организации за работа с деца и семейства. Консултантски практики за развитие на екипи и организации.
 • Множество участия в конференции и семинари.

Преподавателите в курса „Преподаване на йога за деца“ | БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ЙОГА

Д-р ЕЛЕНА ДАСКАЛОВА

Д-р Елена Даскалова е лекар, специалист по анатомия, хистология и цитология. Има 3 години стаж като общопрактикуващ лекар и 5 години като медицински представител.

Понастоящем е асистент и докторант катедрата по Анатомия, хистология и ембриология на Медицински Университет-Пловдив, където има 15 години преподавателски стаж. Освен преподавателска, д-р Даскалова има и научна дейност в областта на антропологията и експерименталната морфология с 14 публикации в научни списания (Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, Journal of Environmental Protection and Ecology, Acta Morphologica et Antropologica, Scripta Scientifica Medica, Научни трудове на Съюза на учените Пловдив), 10 участия в български и международни научни форуми, съавтор е на 4 учебни помагала. Членува в Българското Анатомично дружество (BAD), Европейското дружество по експериментална морфология и Съюза на учените в България.

Д-р Даскалова има интереси и в сферата на хомеопатията, здравословното хранене и личностовото развитие. Завършен курс по Лечебен масаж и рефлексотерапия 1997 г. Диплом по Клинична хомеопатия към Център за обучение и развитие на хомеопатията, Франция през 1998. Участие в семинар по Холистична медицина и клинична нутриционистика под ръководството на Барбара Рен 2011 г. Сертификати от два информационно-терапевтични семинара Фамилни констелации, 2011 г.

Д-р Елена Даскалова системно практикува йога от 2005 г в клубове на различни преподаватели в гр. Пловдив. Има личен опит с бременност, раждане и отглеждане на деца с помощта на Йога.

КАТЕРИНА ПАВУРДЖИЕВА, психолог-психотерапевт

Завършила специалност „психология“ в СУ“Климент Охридски“ 1988 год.

Специализирала психотелесна психотерапия в Швейцария, хуманистично-екзистенциална психотерапия в Италия, семейна медиация . Има призната специализация по клинична психология. Клиничен опит с деца със специални нужди, неврози, депресии, зависимости и тревожности от 1993 година.В момента специализира аналитична дълбинна психотерапия към Института по Аналитична Психология „К.Г.Юнг“ в Цюрих.

АНЕЛИЯ БОРИСОВА-ВЪЛЧЕВА

 • Инструктор по Йога, Детска йога, Йога за бременни, Инструктор по Йога на смеха, Гонг майстор, Рекреолог, Кристалотерапевт, Звукотерапевт, Енерготерапевт, Рейки мастер.
 • Организира и провежда разнообразни практики за личностно развитие, йога лагери, летни  училища, индивидуални и групови терапевтични сесии.
 • По професия е Мениджър Маркетинг, Реклама и PR. Практикува професията си до 2008 г, когато решава да пренасочи творческата си енергия към Йога.
 • През 2009 г. oсновава Детско студио „Ом Шанти”, а след това и Йога студио „Ом Шанти” в гр. Варна.
 • Завършва следдипломна квалификация  „Мениджмънт в рекреацията и спа” към ИУ – Варна, 2010
 • Завършва следдипломна квалификация   „Йога” към НСА, организирана от БФЙ, 2011
 • Завършва курс Йога за деца към RKY в Турция /Истанбул/, 2010
 • Завършква курс „Кинезиология за деца”, 2011
 • Завършва курс по Медитация в Ришикеш по системата на Свами Рама, 2013
 • Посещава различни надграждащи обучения по Йога в страната и чужбина
 • Създава Училище за родители „Ом Шанти”, където съвместно с психолог обучава бъдещи родители
 • Води курс за Преподаватели по Йога за деца към БФЙ от 2012 г.
 • Основател на Сдружение „Движение и Радост”

ЕЛКА ЗАПРЯНОВА ГИГИЛЕВА

 • Образовоние висше, специалност предучилищна педагогика, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ гр. В. Търново. Втори клас квалификация към ЦУУК „Д-р Петър Берон“ гр. Варна. Педагогически стаж 30 години.
 • С йога се занимава от 2008г. През 2011г завършва курса за йога инструктори към НСА и от тогава преподава йога – общо 5 години. Участвала е в различни семинари и обучения по йога :
 • Практики по системата на Свами Дев Мурти
 • Семинари по Сатянанда йога
 • Шивананда обучения
 • Лагери и семинари, организирани от БФЙ.
 • В момента продължавам обучението си по системата Айенгар йога в първият организиран в България такъв четири годишен курс за йога инструктори в град Варна с преподавател Олга Звонцова.
 • Председател е на СК „Пракрити“ гр. Велико Търново

АГНЕШ КОВАЧ

Интересува се от йога от юношеска възраст, а през 2003 г започв да посещава редовно часовете на нейния учител Александра Вукашинович , чрез която открива пътя си в Сатянанда йога /Интегрална йога/. Нейното вдъхновение и неизчерпаем източник на знание са нейните духовни учители Свами Сатянанда и Свами Ниранджананда Сарасвати.  През 2009 започва да преподава интегрална йога на деца и тийнейджъри, а през 2010г и на възрастни. Занимава се само с преподаване на йога на възрастни, деца, юноши, както и подпомага деца със затруднения в процеса на учене и адаптация в училище. Преподава и подкрепя, чрез йога деца в неравностойно положение в два центъра от семеен тип в гр. София.

Преминала е обучения към:

 • НСА-за учители по йога към катедра “Следдипломна квалификация”
 • SYAE- Yogic Studies 1 към Европейската Сатянанда Йога Академия
 • Обучител е  към RYE България – част от европейската организация RYE (Изследване на йога в образованието).
 • Завършила е курс за йога инструктори за деца към Българската  федерация по йога
 • Курс към Rainbow Kids yoga
 • Oбучение по кинезиология за деца

От 2004г насам посещава ашрами в Индия и Гърция, както и йога семинари организирани в България и в чужбина.

Pages: 1 2 3