СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОБУЧЕНИЯ

БФЙ организира краткосрочен курс за инструктори по йога за деца

Програма

Краткосрочен курс за инструктори по йога за деца
30 септември – 08  октомври 2017 г.
Програмата може да бъде допълвана или изменяна при необходимост, според организаторите.

ПЛАН НА ЛЕКЦИИТЕ

30.09.2017 – събота

До 11.00 – настаняване
11,00-12,30 – проф.д.п.н. Яна Мерджанова и доц.д.п.н. Моника Богданова
Лекция 01. Синергетическа педагогическа система – принципи, параметри, конкретни решения, казуси,дискусия. – 2 учебни часа
12,30 – 13,15 – обяд
13,15-14,45 – проф.д.п.н. Яна Мерджанова и доц.д.п.н. Моника Богданова
Лекция 02. Дидактическа и методическа синергетическа организация на учебното занятие. – 1 учебен час
14,45-15,00 – почивка
15,00-16,30 – проф.д.п.н. Яна Мерджанова и доц.д.п.н. Моника Богданова
Лекция 03. Синергетическа педагогика за деца със специфични потребности. – 1 учебен час
16,30-16,45 – почивка
16,45-18,15 – проф.д.п.н. Яна Мерджанова и доц.д.п.н. Моника Богданова
Лекция 04. Практическо занятие – разработване на авторско занятие по матрица. – 2 учебни часа
18,30-19,30 – вечеря

01.10.2017 – неделя

7,00-8,00 – закуска
8,00-9,30 – д-р Елена Даскалова
Лекция 05. Клетка, тъкани, топографска анатомия, общи биологични особености на детския организъм. – 2 учебни часа
9,30-10,00 – почивка
10,00-11,30 – д-р Елена Даскалова
Лекция 06. Опорно-двигателен апарат /ОДА/. – 2 учебни часа
12,00-13,00 – обяд
13,30- 15,00 – д-р Елена Даскалова
Лекция 07. Вътрешни органи. – 2 учебни часа
15,00-15,30 – почивка
15,30-17,00 – д-р Елена Даскалова
Лекция 08. Нервна система – структура и функция – 1 учебен час. Заключителен тест върху материала. – 30 мин. и 15 мин. за проверка.
17,30-18,30 – вечеря

02.10.2017 – понеделник

7,00-8,00 – закуска
8,00-9,30 – Катерина Павурджиева
Лекция 9. Психологическото развитие на детето от раждането до изграждането на Аз-з (0 – 3 год.). – 2 учебни часа
9,30 – 10,00 – почивка
10,00 – 11,30 – Катерина Павурджиева
Лекция 10. От 3 до 7 – първичната социализация. – 2 учебни часа
12,00-13,00 – обяд
13,30-15,00 – Катерина Павурджиева
Лекция 11. Училище и предпубертет – 7 – 14 год. – 2 учебни часа
15,00 – 15,30 – почивка
15,30 – 17,00 – Катерина Павурджиева
Лекция 12. Младата личност – черти на психологически зрелия човек. – 2 учебни часа
17,30 – 18,30 – вечеря

03.10.2017 – вторник

7,00-8,00 – закуска
8,00-9,30 – Анелия Вълчева
Лекция 13. Йога за деца, специфика на работата с деца, принципи, похвати за привличане и задържане на вниманието.
2 учебни часа
9,30-10,00 – почивка
10,00-11,30 – Анелия Вълчева
Лекция 14. Практика йога за деца от 3 до 7 г. – 2 учебни часа
12,00-13,00 – обяд
13,30-15,00 – Анелия Вълчева
Лекция 15. Организиране на заниманието, структура на часа, използване на помощни средства, основни асани, варианти за начало и край. – 2 учебни часа
15,00-15,30 – почивка
15,30-17,00 – Анелия Вълчева
Лекция 16. Практика йога за деца от 3 до 7 г. – 2 учебни часа
17,30-18,30 – вечеря

04.10.2017 – сряда

7,00-8,00 – закуска
8,00-9,30 – Анелия Вълчева
Лекция 17. Дихателни техники, Медитация и релаксация. – 2 учебни часа
9,30-10,00 – почивка
10,00-11,30 – Анелия Вълчева
Лекция 18. Практика йога за деца от 3 до 7 г. – 2 учебни часа
12,00-13,00 – обяд
13,30-15,00 – Анелия Вълчева
Лекция 19. Теория и практика – работа в групи, мандали, начало на изпитните разработки. – 2 учебни часа
15,00-15,30 – почивка
15,30-17,00 – Анелия Вълчева
Лекция 20. Изпит – представяне на занимание. – 2 учебни часа
17,30-18,30 – вечеря

05.10.2017 – четвъртък

7,00-8,00 – закуска
8,00-9,30 – Елка Гигилева
Лекция 21. Осемте аспекта на йога в практиките за деца от 8 до 12 години. Яма и нияма. – 2 учебни часа
9,30-10,00 – почивка
10,00-11,30 – Елка Гигилева
Лекция 22. Асана, правила, структура на практиките. Практика – „Приказка за йога“, начално запознаване. – 2 учебни часа
12,00-13,00 – обяд
13,30-15,00 – Елка Гигилева
Лекция 23. Класификация на асаните, преподаване, подреждане в практиката. – 2 учебни часа
15,00-15,30 – почивка
15,30-17,00 – Елка Гигилева
Лекция 24. Динамична и статична йога практика – варианти. Практика за разучаване и затвърдяване. – 2 учебни часа
17,30-18,30 – вечеря

06.10.2017 – петък

7,00 – 8,00 – закуска
8,00 – 9,30 – Елка Гигилева
Лекция 25. Опознаване на собственото тяло, структура, функции, възможности. Включване на петте аспекта в детските практики. – 2 учебни часа
9,30 – 10,00 – почивка
10,00 – 11,30 – Елка Гигилева
Лекция 26. Пранаяма за деца – теория и практика. – 2 учебни часа
12,00 – 13,00 – обяд
13,30 – 15,00 – Елка Гигилева
Лекция 27. Релаксация, йога нидра за деца – практика. Методи, похвати, варианти на преподаване според особеностите на групата. – 2 учебни часа
15,00 – 15,30 – почивка
15,30 – 17,00 – Елка Гигилева
Лекция 28. Преподаване, два или три комплекса с включване на всички участници и изпит. – 2 учебни часа
17,30 – 18,30 – вечеря

07.10.2017 – събота

7,00-8,00 – закуска
8,00-9,30 – Агнеш Ковач
Лекция 29. Специфика при работа с тази възрастова група/ как се променят телата им, емоциите, ума/ и как чрез йога можем да подкрепим тийнейджърите в този процес на израстване. Гуните и как чрез познанието за тези три качества, присъщи на цялата природа, можем да помогнем на децата в тази трудна възраст да променят и овладеят крайни реакции в поведението си. – 2 учебни часа
9,30-10,00 – почивка
10,00-11,30 – Агнеш Ковач
Лекция 30. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА – Асана и пранаяма техники, адаптирани и подходящи за възрастовата група. – 2 учебни часа
12,00-13,00 – обяд
13,30-15,00 – Агнеш Ковач
Лекция 31. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА – йога техники за себепознание и обединяване на децата в група, изграждане на обща атмосфера /SWAN, мандали, стъпки от Antar mauna, адаптирани за юноши и др., практики по двойки и в групи/. – 2 учебни часа
15,00-15,30 – почивка
15,30-17,00 – Агнеш Ковач
Лекция 32. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА – Йога нидра за тинейджъри или как да ги научим да се отпускат, релаксират и отпочиват. – 2 учебни часа
17,30-18,30 – вечеря

08.10.2017 – неделя

7,00-7,45 – закуска
7,45-9,15 – Агнеш Ковач
Лекция 33. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА – Surya Namaskar /Поздрав към слънцето/. Как да да го преподаваме на тинейджъри? – 2 учебни часа
9,15-9,30 – почивка
9,30-11,00 – Агнеш Ковач
Лекция 34. ПРАКТИКА И РАБОТА В ГРУПИ – Йога час за тинейджъри, тръгвайки от тамас /тежест, умора, пасивност/ към сатва /баланс, хармония/. Работа по групи за изграждане на йога час /от тамаст към сатва/- 2 учебни часа
11,00-11,45 – обяд
11,45-13,15 – Агнеш Ковач
Лекция 35. ПРАКТИКА И РАБОТА В ГРУПИ – Йога час за тинейджъри, тръгвайки от раджас /превъзбуда, хиперактивност/ към сатва /баланс, хармония/. Работа по групи за изграждане на йога час /от раджас към сатва/- 2 учебни часа
13,15-13,30 – почивка
13,30-15,00 – Агнеш Ковач
Лекция 36. Изпит – 2 учебни часа
15,30 – Връчване на удостоверенията за завършена специализация по йога за деца (съответно удостоверения за участие в курс по йога за деца ) към Българска федерация по йога

 

Pages: 1 2 3