СПЕЦИАЛНОСТ ЙОГА

БФЙ организира дългосрочна специализация за придобиване на квалификация за преподаване по йога-2016-2017

Специализация „Треньор по йога“ – следдипломна квалификация към БФЙ и НСА

януари 2016 – юни 2017 г.

kurs2011-4 (2)

 1. Какво включва специализацията по йога:

– 645 часа общи и специални предмети.

– Общите предмети (270 часа) се изучават в НСА и се водят от хабилитирани преподаватели от НСА. Такива предмети са например анатомия, физиология, психология, методика на физическото възпитание и други.

– Специалните (375 часа) включват йога теория и практика. Малка част от тях се преподава по време на учебните лагери в НСА и основно се изучават по време на йога лагерите. Изучаваните предмети най-общо включват изучаване на теоретични аспект на йога (Патанджали йога сутра, Самкхя йога, Упанишади, Хатха йога текстове и др.), анатомия, физиология и психология на йога, очистителни техники, основи на Аюрведа, йога за специфични възрасти, степен на подготовка и състояния, йога и общество (връзка на йога с наука, образование, медицина, религия, спорт и др.), методология за преподаване на йога. Практическите занимания ще са върху детайлно изучаване на асана, пранаяма, бандхи, мудри, медитация, очистителните и други практики от йога системата.

Преподавателите са хора с дългогодишен опит в преподаването и практикуването на йога.

 1. График на учебните лагери:

– Обучението е насочено приоритетно за лица с висше образование, води се в задочна форма, в три семестъра /година и половина/.

– Има всекидневни занимания в домашни условия, както и 6 учебни лагера по 9-14 дни всеки, на които се изисква лично присъствие.

– Четири от тези учебни лагери са в сградата на НСА – София, когато се изучават общите предмети. По време на тези учебни лагери всеки нощува, където е подходящо за него; за хората от провинцията съдействаме за намиране на общежитие.

Обобщение:

– 3 учебни лагера в НСА

 • 9-17 януари 2016 г.
  25 юни- 3 юли 2016 г.
  7-15 януари 2017 г.

– 3 учебни йога лагери в базата в Лозен:

 • 16-24 април 2016 г
  24.09-02.10.2016 г.
  15-23 април 2017 г.

– окончателен изпит: 3-4 дни

 1. Изисквания за курса:

– Минимум 2 година редовно практикуване на йога;

– Преминаване на събеседване с преподавателите по йога;

– Компютърна грамотност и редовно ползване на имейл;

– Присъствие на поне 80% от лекциите и практическите занимания (80% от теорията; 80% от практиката; 80% от практическите занимания, т.е. минимум 80% активно присъствие на всяка една група предмети);

– Йога лагерите са задължителни и те са с откъсване от домашни условия, т.е. дори мястото на лагера да е близо до местожителството ви, спането на указаното място за лагер е задължително;

– Предаване на всяка тема за домашна разработка в изискуемия срок;

– Изпълнение на йога комплекс в домашни условия, ежедневно, през цялото време на курса и предаване на отчет за извършената дейност;

– Дисциплина – от курсистите се изисква да спазват етичните норми на преподавателите по йога. Същите се намират на сайта на БФЙ.

– Като част от обучението по време на йога лагерите в Лозен се съжителства с различни колеги, определени на случаен принцип.

– Облекло – с оглед хармонизиране на енергията по време на практическите занимания е желателно курсистите да са с бели тениски и черни панталони. БФЙ се ангажира с осигуряването на подходящи тениски, които ще могат да се закупят на приемлива цена в началото на курса.

 1. Цена:
 2. Таксата за курса е 1500 лв.

Тази цена включва всички лекторски часове и практики.

Таксата за курса (1500 лв.) може да се преведе на 3 вноски.

– Към НСА – на място в деня на пристигане – 350 лв

– Към БФЙ – до 31.01.2016 г. по банков път към сметката на БФЙ – 250 лв

– Към НСА – до 30 юни 2016 г. по банков път към сметката на НСА – 400 лв

– Към БФЙ – до 31.09.2016 г. по банков път към сметката на БФЙ – 250 лв

– Към БФЙ – до 31.01.2017 г. по банков път към сметката на БФЙ – 250 лв

– информация за следващите вноски ще бъде дадена при записването

 1. Допълнителни разходи (храна и нощувки на йога-лагерите) – ориентировъчно около 1000 лв.
 2. Цена на общежития в НСА или хотели в съседство – съобразно условията.
 1. За записване в курса:

Изпратете мейл на адрес: yoga.instructor.2016@gmail.com

Този мейл да съдържа:

– Формуляр за кандидатстване;

– Автобиография със снимка;

– Кратко мотивационно писмо защо искам да стана йога инструктор;

– Анкетен лист за здравословно състояние;

– Удостоверение от клуба, в който сте практикували за времето, през което сте практикували там и интензитета на практиките.

На 13.12.2015 г в София ще се проведе събеседване за одобрение!

При първия учебен лагер в НСА на 09 януари 2016 г. трябва да носите:

– Копие от дипломата си;

– Две актуални снимки;

– Медицинско свидетелство;

– 350 лв. за първоначална вноска в НСА;

– 250 лв трябва да се преведат по сметката на БФЙ до 31.01.2016 г. /посочена е в сайта/

 1. Дипломи:

– Тези, които имат диплома за завършено висше образование, ще получат диплома от НСА за придобита професионална квалификация ТРЕНЬОР ПО ЙОГА.

– Тези, които нямат завършено висше образование, получават УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЗАВЪРШЕН КУРС ПО ЙОГА.

 1. Успешно приключване на курса СДК „ЙОГА“

– Оценката по специалния предмет „Йога“ е сборна от цялостното представяне на курсистите по време на йога модулите и изпратените в срок домашни разработки и таблици с практически занимания. Оценките по другите предмети се определят с изпит. Целият курс завършва с държавен изпит по теория и държавен изпит по практика. Всички оценки се вписват в дипломата.

УС на БФЙ

Save