Семинари

Въздействие на йога практиката при пациенти с шизофрения

Шизофренията е едно от най-тежките психични разстройства. Въпреки значителния напредък във фармакотерапията, лечението остава недостатъчно оптимално, като много от пациентите имат персистиращи дефицити, особено в когнитивното и социалното функциониране. Йога като терапия […]

Кирил Коларов

Кирил Коларов става ученик на инж. Венцислав Евтимов още през 1965 г., а системно започва да се занимава с йога преди 24 години. Дипломиран преподавател по йога в НСА от 1996 година. […]

ПАРАЛЕЛ МЕЖДУ „ЙОГА СУТРА“ НА ПАТАНДЖАЛИ И КУНДАЛИНИ ЙОГА

Целта на доклада е да покаже единството на йога процеса в приеманите за различни подходи в практиката на Раджа йога и Лая (Кундалини) йога. Ще се покаже съответствието между психологическия модел на […]

Прилагане на философията на практика: ролята на кармата в създаването на промяна

Думата йога (юг) е глагол, който описва действието на свързване, „юкинг“, частите на едно цяло. В историческите текстове думата йога е описана както като вид действие, което трябва да се предприеме, така […]

Йога обучение и йога терапия: важно различаване в практиката

Съвременното разпространение на йога практиката по целия свят във всеки континент и в повечето страни е забележително. Исторически йога практиката често е пазена в тайна и се е разкривала само на истински […]

ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ЙОГА ВЪРХУ ДИАБЕТНИ УСЛОЖНЕНИЯ

Захарният диабет представлява метаболитно нарушение, характеризиращо се с високо ниво на глюкоза (хипергликемия) с нарушения във въглехидратите, мазнините и протеините, нарушения в метаболизъма в резултат на дефекти в инсулиновата секреция, или инсулиново […]

КАК ЧРЕЗ ВЕДИЧЕСКА ЙОГА ТЕРАПИЯ ДА СЕ ГРИЖИМ ЗА ЗДРАВЕТО СИ?

Представяне на основите, на които се базира ведическата йога терапия / автентични йога източници, ведическа йога физиология и анатомия, основни концепции, на които се основава аюрведа/. Представяне на холистичния подход на Ведическата […]

Вегетарианство и йога

Тук Йогашри Рагхурам ще говори за значението на вегетарианската диета, докато следвате йога начин на живот. Все още ли спазваме начина на хранене на пещерния човек, докато използваме съвременни технологии във всичко. […]