ОБУЧЕНИЯ

Обучение за повишаване квалификацията на йога учителите

Yoga-34Събота, 08.04.2017 г.

10:00 – 11.00 Настаняване и регистрация
11.00 – 11.45 ч. Лекция с д-р Шeйх:

„Въведение: Предписания за терапевтичната употреба на йога от древните източници като „Патанджали йога сутра“, Хатха прадипика“, Геранда самхита“. Принципи на йога терапията.“

12:00 – 13:15 Обяд
13:30 – 14:15 Лекция с д-р Шeйх:

Обхват и значение на йога терапията: разлика между съвременната йога терапия и традиционната йога терапия. Обхват на йога терапията като допълваща система и преобладаващата система за лечение.“

14:15 – 14:30 Почивка
14:30 – 15:15 Лекция с д-р Шeйх:

„Научно разбиране за йога терапията: Правилно определяне на случая, йога диагностициране, йога изследване, йога лечение за общите заболявания.

15:15 – 15:30 Почивка
15:30 – 16:15 Лекция с д-р Шeйх

„Използване на Антаранга йога, т.е. по-висши йога практики в йога терапията (нервна система).

16:15 – 16:45 Почивка

16:45 – 18:00  Йога практика по системата на Кайвалядхам

19.00 – 20.00  Вечеря

Неделя, 09.04.2017 г

7:00 – 8:15  Йога практика по системата на Кайвалядхама
8:15 – 9:00  Закуска
9:15 – 10:00 Лекция с д-р Шeйх:

„Тенденции и видове школи в модерната йога терапия. Изисквания по отношение на етиката, качествата и квалификацията за да бъде човек йога терапевт“

10:00 – 10:15 Почивка
10:15 – 11:00 Лекция с д-р Шeйх:

„Аюрведа и йога: сестрински науки. Тяхната взаимна зависимост“

11:00 – 11:15 Почивка
11:15 – 12:00 Лекция с д-р Шeйх:

“Йога: Изгряваща система за терапия за автоимунни заболявания“

12:00 – 12:15 Почивка
12:15 – 13.00 Лекция с д-р Шeйх:

„Управление на стреса: йога методи“

13:00 – 14:00 Обяд
14:15 – Връчване на сертификатите
15.30 – Отпътуване

Кратка биография на д-р Шeйх:

Pages: 1 2 3 4 5