ОБУЧЕНИЯ

Медитацията: теория и практика

Обучение за повишаване квалификацията на йога учителите

С проф. (д-р) Б. Р. Шарма

27-28.06.2020 г., БЧК , с.  Лозен

Българска федерация по йога организира ново обучение за повишаване квалификацията на йога преподавателите, свързано с теорията и практиката на медитация.

Йога е древна дисциплина, придобила широка популярност днес. Тя включва всички аспекти на човека – неговия живот, личностно и не-личностно развитие, неговото физическо, психическо и духовно здраве, които са неделими. Нейният интегрален характер изисква от йога преподавателите непрестанно учене. Те трябва да имат добри познания, както в древните текстове за йога, така и в много други съвременни дисциплини като анатомия, физиология, психология, педагогика, философия. Затова Българската федерация по йога е поела инициативата да организира ежегодно обучения за повишаване на знанията и уменията на йога учителите в България. Това ще им даде възможност да прилагат йога методите по безопасен и ефективен начин в името на българските граждани, за тяхното физическо добруване, психологическа устойчивост и цялостно духовно израстване.

Инициативата на БФЙ също е отговор на законодателството на държавата за непрекъснатото подобряване и развитие на специалисти във всяка една област на човешкото познание. Желанието на Федерацията е йога да се преподава и практикува на много високо ниво, като не се изкривяван нейната същност, за да можем всички да се насладим на нейните благородни плодове.

ПРОГРАМА НА ОБУЧЕНИЕТО

Събота, 27.06.2020 г.

10:00 – 11.00 Настаняване и регистрация
11.00 – 12.30 ч. Лекция с проф. Б. Шарма:
Какво представлява процесът на медитация – обобщена перспектива“
12:30 – 14.00 Обяд

14.00 – 15:30 Лекция с професор д-р Б. Шарма:
Медитацията в Патанджали – от читтапрасадана до самадхи
15:30 – 15.45 Почивка

15:45 – 17:15 Лекция с професор д-р Б. Шарма:
Медитацията според Хатха йога
17.15 – 17.30 Почивка
17:3019:00 Медитация по Патанджали с професор д-р Б. Шарма: практика
19.00 – 20.00  Вечеря

Неделя, 28.06.2020 г.

7:00 – 8:30 Медитация според Хатха йога с професор д-р Б. Шарма: практика
8:30 – 9:15  Закуска
9:15 – 10:45 Лекция с професор д-р Б. Шарма:
Сравнителен анализ на медитацията в различни традиции: йога, веданта, будизъм, виджнана бхайрава тантра и др.
10:45 – 11:00 Почивка

11:00 – 12:15 Лекция с професор д-р Б. Шарма
Съвременната гледна точка и изследвания върху медитацията
12:15 – 12:45 Медитация с професор д-р Б. Шарма
13:00 – Връчване на сертификатите
14.00 – Отпътуване

СЕМИНАРНА ТАКСА

– за завършили курса към НСА обучението ще струва 80 лева.
(Съобразно действащото законодателство, БФЙ има право да издаде удостоверение за завършено обучение за повишаване на квалификацията само на преподавателите, завършили курс към НСА и вписани в регистъра на спортно педагогическите кадри към Министерството на младежта и спорта. Незавършилите ще получат удостоверение за участие в семинара.)

–- за останалите цената е  120 лева.

  • Семинарната такса от 80 или 120 лева се заплаща до 15 юни на следната банкова сметка:

Банкова сметка на БФЙ ООД
SOCIETE GENERALE ЕКСПРЕСБАНК
Клон Горна Оряховица, офис Левски;
Велико Търново 5000, ул. „Васил Левски“ 27
SWIFT: TTBB BG 22
BG25TTBB94001527828409

Записването става като попълните този формуляр

Срокът за записване е до 1.06.2020 г. Без заплащане на семинарната такса, записването не гарантира участие.

Семинарът ще се проведе в комплекса на БЧК, с. Лозен. От София се стига с автобус номер 5. Заплащането на нощувката и храната се извършва на място в деня на пристигане.

Участниците трябва да си носят йога постелки.