ОБУЧЕНИЯ

НОВ курс за инструктори по йога, 2018

dsc00475

Заявете вашето желание за кандидатстване на адрес yoga.instructor.2018@gmail.com.

Следващата следдипломна квалификация по йога, която се осъществява съвместно от Българска федерация по йога и Национална спортна академия, е предвидена за 2018-2019 година. Обучението е 650 часа и се провежда в 7 модула.

Информация за записващите се за включване в СДК.

За целта е необходимо да кандидатствате, изпращайки ни следните документи:
– автобиография със снимка;
– кратко мотивационно писмо, защо искам да стана йога инструктор;
– удостоверение от клуба (лицензиран към БФЙ), в който сте практикували, съдържащо колко време сте практикували там и интензитета на практиките. Необходимият минимум е 2 години.

Попълнете и следните два файла, които трябва да изпратите на електронен адрес yoga.instructor.2018@gmail.com:

ФОРМУЛЯР ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ     Анкетен лист за здравето

*Забележка: Информацията в анкетния лист за здравето следва да бъде актуална към декември 2017 г.

Документите Ви ще бъдат разгледани от комисия, след което на одобрените кандидати ще бъде изпратена информация за следващи действия.

Вероятно начало на провеждане на курса е месец януари 2018 г.

Следете сайта ни, където своевременно ще бъде качена информация за обучението.

Всички въпроси, документи и мнения, касаещи самото обучение, изпращайте на:

yoga.instructor.2018@gmail.com

Информация за текущата специализация можете да намерите тук