СЪБИТИЯ

Веселин Лучански на 75 години

Дълги години работих като спортен ръководител /1970 до1988/. Натрупах мениджърски опит. Съчетавах вече експертен опит на добър йога изпълнител, научни познания в йога и самочуствие, че трябва  да направя нещо ново за йога в България. Убедих председателя на БСФС Трндафил Мартински, че трябва да развием Хатха Йога в БСФС, тъй като това е достъпна здравословна тренировъчна система, неизискваща допълнителна материална база, може да се практикува от всеки в своя дом, подходяща е за възстановяване след големи спортни натоварвания. Освен всичко друго Мартински се справяше с високото си кръвно налягане с няколко йога упражнения, които му бях препоръчал, и той беше убеден, че трябва да развием йога в БСФС. Чрез Министерството на културата предложихме на индийската страна размяна на спортни специалисти. Заминах за Индия с цел да се запозная с техния опит .

Copy28229ofYogakompleks151

Бях гост на Министерството на културата на Индия. Индийските домакини ми дадоха големи възможности да се запозная с основните йога центрове и школи. Преминах курс за йога инструктори в Кайвалиядхама. Живях известно време аскетично с хималайските йоги. Най-важното ми познание се оказа, че в България не сме далеч от истинското познание за йога.

След завръщането ми /1989 г./ бях назначен за секретар на Републиканска комисия по йога. В продължение на малко повече от година развихме значителна дейност: семинари, лекции, лагери на Седемте рилски езера, на Синеморец, курсове за йога инструктори. Учредяване на йога клубове към физкултурните дружества. Много бързо се създадоха условия  за учредяване на Българска федерация по йога към  БСФС.

През 1990 година учредихме Федерацията. Поканих във Федерацията хора от различни сфери, но с единствена цел всички да имат влияние за развитие на движението йога. Може би трябва да спомена заслугите на много хора, но  това е тема на друг разговор.

От 1989 до 1997 година бях генерален секретар на БФ по Йога /така бе прието да се наричат ръководителите на спортните федерации в нас и в чужбина/. Българските йоги получиха всичко, за което са мечтали през годините на лутане в йога.

 1. Федерацията ръководеше 37 клуба по йога.
 2. Активира се постоянната лектория, като всяка седмица се провеждаше в София лектория на йогийска тема. Присъстваха между 200 и триста слушатели.
 3. Провеждахме ежегодно курсове за йога инструктори.
 4. Ежегодно започнахме провеждане на йога палаткови лагери на планина и на море.
 5. Започнахме издаване на вестник Хатха йога, на който бях главен редактор. На лични разноски бях за трети път в Индия и събрах материал за няколко учебни филма, които прожектирах на йога лагерите. Взех интересно интервю от големия Айенгар, което публикувах във  вестник Хатха Йога.
 6. Организирахме няколко големи научни конференции по йога. В Национална спортна академия организирахме международна научна конференция с доклади на Федерацията и такива от Индия, Гърция, Англия и други страни.
 7. Започнахме провеждането на републикански състезания по йога, с което утвърдихме Федерацията като спортна федерация и тя зае достойно място сред другите спортни федерации. На първите състезания в Кюстендил поканихме индийския посланик. Той изрази учудването си от високото ниво и интерес към тази древна индийска тренировъчна система, насочена към всестранно развитие на човешката личност. Състезанията бяха отразени по Българската телевизия, което доведе до популяризиране и утвърждаване на Федерацията.
 8. Организирахме йога експедиция до Индия до най-интересните йога центрове, между които Рамакршна мишън в Калкута, Бихар скул ъф Йога, Ришикеш, Харидвар – градът на йога. Много интересна бе срещата с Читананада, който намери паралел в текста от преславската розетка като „освободи се от страданието чрез йога“, което говори за древни връзки на прабългарите с йога. Бяхме в Гархвалските Хималаи – Бадринат. Изкачихме се на повече от 5000 метра, за да се срещнем с автентични йоги.
 9. Започнахме за пръв път в НСА подготовка на специалисти с висше образование по йога. Разкрихме курс за следдипломна квалификация. В четири семестъра подготвихме достатъчно на брой специалисти за момента, които покриха основните клубове в страната. Тези две години преподавах на студентите по йога и кинезитерапия „Теория и практика на йога“.
 10. Започна ежегодно провеждане на йога фестивал.
 11. Канехме международни лектори по йога.

Всичко едва ли може да се опише с няколко думи.

Pages: 1 2 3 4 5 6