СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОБУЧЕНИЯ

БФЙ организира краткосрочен курс за инструктори по йога за деца

Програма
краткосрочен курс за инструктори по йога за деца
06 октомври – 14  октомври 2018 г.

Програмата може да бъде допълвана или изменяна при необходимост, според организаторите.

ПЛАН НА ЛЕКЦИИТЕ

Лекция 01.  Синергетическа педагогическа система- принципи, параметри, конкретни решения, казуси, дискусия.
Лекция 02.  Дидактическа и методическа синергетическа организация на учебното занятие.
Лекция 03. Синергетическа педагогика за деца със специфични потребности.
Лекция 04. Практическо занятие- разработване на авторско занятие по матрица.
Лекция 05. Клетка, тъкани, топографска анатомия, общи биологични особености на детския организъм.
Лекция 06. Опорно-двигателен апарат /ОДА/.
Лекция 07. Вътрешни органи.
Лекция 08. Нервна система – структура и функция. Заключителен тест върху материала.
Лекция 9. Психологическото развитие на детето от раждането до изграждането на Аз-з  (0-3 год.)
Лекция 10. От 3 до 7 – първичната социализация.
Лекция 11. Училище и предпубертет – 7-14 год.
Лекция 12. Младата личност – черти на психологически зрелия човек.
Лекция 13. Йога за деца, специфика на работата с деца, принципи, похвати за привличане и задържане на вниманието.
Лекция 14. Практика йога за деца от 3 до 7 г.
Лекция 15. Организиране на заниманието, структура на часа, използване на помощни средства, основни асани, варианти за начало и край.
Лекция 16. Практика йога за деца от 3 до 7 г.
Лекция 17. Дихателни техники, медитация и релаксация.
Лекция 18. Практика йога за деца от 3 до 7 г.
Лекция 19. Теория и практика – работа в групи, мандали, начало на изпитните разработки.
Лекция 20. Изпит – представяне на занимание.
Лекция 21. Осемте аспекта на йога в практиките за деца от 8 до 12 години. Яма и нияма.
Лекция 22. Асана, правила, структура на практиките. Практика – „Приказка за йога“, начално запознаване.
Лекия 23. Класификация на асаните, преподаване, подреждане в практиката.
Лекция 24. Динамична и статична йога практика – варианти. Практика за разучаване и затвърдяване.
Лекция 25. Опознаване на собственото тяло, структура, функции, възможности. Включване на петте аспекта в детските практики.
Лекция 26. Пранаяма за деца – теория и практика.
Лекция 27. Релаксация, йога нидра за деца – практика. Методи, похвати, варианти на преподаване според особеностите на групата.
Лекция 28. Преподаване, два или три комплекса с включване на всички участници и изпит.
Лекция 29.  Специфифика при работа с тази възрастова група/ как се променят телата им, емоциите, ума/ и как чрез йога можем да подкрепим тийнейджърите в този процес на израстване.
– Гуните. Гуните и как чрез познанието за тези три качества присъщи на цялата природа можем да   помогнем на децата  в тази трудна възраст да промени и овладее крайни реакции в поведението си.
Лекция 30. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
Асани и пранаяма техники адаптирани и подходящи за възрастовата група.
Лекция 31. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
–йога техники за себепознание и обединяване на децата в група,изграждане на обща атмосфера,  (SWAN, мандали, стъпки от Antar mauna адаптирани за юноши и др., практики по двойки и в групи).
Лекция 32. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
-Йога нидра за тийнейджъри или как да ги научим да се отпускат, релаксират и от почиват.
Лекция 33. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
Surya Namaskar (Поздрав към слънцето)
Как да да го преподаваме на тийнейджъри? – 2 учебни часа
Лекция 34. ПРАКТИКА  И РАБОТА В ГРУПИ
– Йога час за тийнейджъри тръгвайки от тамас (тежест, умора, пасивност) към сатва (баланс, хармония)
– работа по групи за изграждане на йога час (от тамаст към сатва)
Лекция 35. ПРАКТИКА  И РАБОТА В ГРУПИ
– Йога час за тийнейджъри тръгвайки от раджас (превъзбуда, хипер активност) към сатва (баланс, хармония)
– работа по групи за изграждане на йога час (от раджас към сатва)
Лекция 36. Изпит

Pages: 1 2 3 4